Orchids of poplar plantations – a review - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Kitaibelia Year : 2022

Orchids of poplar plantations – a review

Nyárfaültetvények orchideái – irodalmi áttekintés

(1, 2) , (1, 2) , (2) , (3) , (3) , (2, 1)
1
2
3

Abstract

There are literature data on the occurrence of 26 orchid species and 2 hybrids in economic poplar plantations from 13 European countries. The occurrence of 4 additional species in poplar plantations in 3 countries is proved by sources on the World Wide Web. The most widespread orchids in the poplar plantations are the rhizomatous, partial myco-heterotroph Cephalanthera and Epipactis species. Their importance is enhanced by the fact that most of the known populations of some species with a relatively narrow distribution range (Epipactis bugacensis, E. campeadorii, E. fibri, E. tallosii, E. zaupolensis) are known in poplar plantations. Cultivated poplar monocultures are likely to provide habitat for further orchids in other countries too. Most of the published papers are limited to floristic data from a single or a few plantations. Longer-term observations are only available from Poland, thanks to the work of W. Adamowski, and these suggest that populations may persist for decades and even increase dynamically. The size of orchid populations in some cases can reach thousands or even hundreds of thousands of individuals. Orchids can appear earliest in (4-)7-8 years old plantations. Very little is known about how the cultivation, structure, soil conditions and the poplar cultivars influence the presence of orchids. Mycorrhizal interactions of poplars and orchids may play a key role in this process, but the available knowledge is very limited. Furthermore, little is known about how the economic use of plantations can be reconciled with the long-term maintenance of orchid populations.
A fatermesztési célú nyárfaültetvényekben 26 orchideafaj és 2 hibrid előfordulásáról 13 európai országból állnak rendelkezésre irodalmi adatok. További 4 faj előfordulását 3 országban a vi­lághálón található források igazolják. Az ültetett nyárasok leggyakoribb kosborféléi a rizómás, részleges mikoheterotróf Cephalanthera- és Epipactis-fajok közül kerülnek ki. Jelentőségüket fokozza, hogy egyes szűk elterjedésű fajok (E. bugacensis, E. campeadorii, E. fibri, E. tallosii, E. zaupolensis) állományainak nagy része nyárültetvényekben él. Az eddigi tanulmányok legtöbbször egyetlen vagy csupán néhány ültetvényből történő florisztikai adatközlésre szorítkoznak. Lengyelországi hosszabb távú megfigyelé­sek alapján az állományok évtizedekig fennmaradhatnak, sőt dinamikusan növekedhetnek. Az állomá­nyok egyedszáma egyes esetekben akár százezer példánynál is több lehet. Az orchideák legkorábban (4–)7–8 éves ültetvényekben jelennek meg. Az eddigi vizsgálatok alapján alig ismert, hogy a nyárfaül­tetvények művelése, szerkezete, talajviszonyai, illetve az ültetett nyárfa fajták hogyan befolyásolják az orchideák megjelenését. A nyárak és az orchideák mikorrhiza-kapcsolatai kulcsszerepet játszhatnak a folyamatban. Alig ismert, hogy az ültetvények gazdasági hasznosítása és az orchidea állományok hos­szabb távú fenntartása miként egyeztethető össze.
Fichier principal
Vignette du fichier
06-Molnár-et-al_nyárfaültetvények.pdf (541.66 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Licence : CC BY - Attribution

Dates and versions

hal-03746503 , version 1 (05-08-2022)

Licence

Attribution - CC BY 4.0

Identifiers

Cite

V. Attila Molnár, Kristóf Süveges, Réka Fekete, Frédéric Archaux, Richard Chevalier, et al.. Nyárfaültetvények orchideái – irodalmi áttekintés. Kitaibelia, 2022, 27 (1), ⟨10.17542/kit.27.012⟩. ⟨hal-03746503⟩
0 View
2 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More